Eğitimin Amacı

Yöneticilerin çoğunlukla finans müdürleri ile arasındaki iletişimi güçlendirmek ve elde edilen tabloların nasıl ve ne şekilde yorumlanması gerektiği temel alınarak karar alma süreçlerindeki etkinlerini artırmayı amaçlayan bir eğitimdir. Finans dünyasının temel kavramlarının yanı sıra, faiz hesapları, getiri kavramı, risk kavramı, mali tablolar, muhasebe ilişkisi aktarılacaktır. Ayrıca işletmelerin amaç arayışı, değer kavramı, temel mali tablo analizi ve makro değişkenler ile işletmeler arasındaki ilişki örnekler ile açıklanacaktır. Nakit Yönetimi, Stok Yönetimi ve Alacak Yönetimi konularında da bilgiler verilecek olan bu eğitimde, planlama, bütçeleme ve senaryo analizleri de aktarılacak konular arasında yer almaktadır.

Kimlere Uygun

İşletme Üst ve Orta Düzey Yöneticiler, Muhasebeci ve Mali Müşavirler.

Eğitim Süresi

6 Saat

X