Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı mevzuat ve yönetmeliklerine ve eğitim öğretimde etik değerlerini de esas alan üniversitemizin temel prensipleri paralelinde;

  • Eğitim bilincini artırmak eğitimi sevdirmek ve eğitime teşvik vermek,
  • Alanlarında öne çıkan akademik kadromuz ve uzman eğitimlerimizle kişilerin sahip oldukları diplomalar yanında kişisel ve mesleki gelişmelerini sağlamak,
  • ‘Öğrenmenin yaşı yoktur’ bilincini oluşturarak; zaman yönetimi kavramın içine eğitime ve gelişime harcanan sürelerin yerleşmesini sağlamak,
  • Genç kuşağın kariyer planlarına ulaşmalarına katkı sağlamak,
  • Kamu ve özel sektör kuruluşlarının; kurum içi eğitimlerini Üniversite olarak destekleyerek üretime, topluma hizmete ve ekonomiye katkı sağlamak,
  • Yaşam boyu gelişmeyi ve hep ilerlemeyi desteklemek.