Eğitimin Amacı

Firma değerleme yöntemleri arasında sıklıkla kullanılan İskonto Edilmiş Nakit Akımları yöntemi ile firma değerinin hangi aşamalardan geçilerek analiz edildiğinin aktarılacağı bu eğitimde, sermaye maliyeti, firmaya serbest nakit akımları, projeksiyon kriterleri örnekler yardımıyla detaylı olarak incelenecektir. Eğitimin diğer konu başlığı olan göreceli değerlemede kullanılan yöntemler tanıtılarak, firma değerinin bu yöntemler ile değerinin nasıl tespit edildiği örnekler ile açıklanacaktır.

Kimlere Uygun

İskonto Edilmiş Nakit Akımları Yöntemi ve Göreceli Değerleme Yöntemi ile Firma Değerini hesaplamak isteyen tüm katılımcılar.

Eğitim Saati

12 Saat

X