KURSUN AMACI:

PPL (A) Özel Pilot Lisansı Kursu’nun amacı, adaya uçaklarla veya TMG’lerle ticari olmayan operasyonlarda herhangi bir gelir elde etmeksizin sorumlu pilot (PIC) ya da ikinci pilot olarak uçabilmesi için eğitim vermektir.

Kursa Başlama Gereklilikleri :

RumeliSEM bünyesinde faaliyet gösteren Onaylı Eğitim Organizasyonumuzda, teorik bilgi eğitimi alan bütün öğrenciler, “Pilot Lisans Yönetmeliği (SHY-1)”, Uçuş Ekibi Lisanslandırma Talimatı (SHT-FCL) ve “İstanbul Rumeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” esaslarına tabidirler.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

Aday Bilgi Formu
Nüfus Cüzdanı Sureti
İkametgah Belgesi
Arşiv Kayıtlı Adli Sicil Kaydı
Öğrenim Belgesi
Kurs Sözleşmesi

Yaş Kriteri

Asgari 17 yaşını doldurmuş olmak.

Sağlık Kriterleri

SHGM tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşlarından en az ikinci sınıf sağlık şartlarına sahip olduğunu gösterir geçerli sağlık raporu almak.
*SHGM’nin koyduğu ilave şartların tamamına uyan adaylar başvuru yapabilir.

X