Kursun Amacı

ATP (A) Modüler Teorik Bilgi Kursu’nun amacı, teorik bilgi eğitimi almayan PPL (A) sahiplerini, ATPL (A) için gerekli olan teorik bilgi seviyesine getirmektedir.

Kursa Başlama Gereklilikleri

RumeliSEM bünyesinde faaliyet gösteren Onaylı Eğitim Organizasyonumuzda, teorik bilgi eğitimi alan bütün öğrenciler, “Pilot Lisans Yönetmeliği (SHY-1)” Uçuş Ekibi Lisanslandırma Talimatı (SHT-FCL) ve “İstanbul Rumeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” esaslarına tabidirler.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 • PPL (A) Lisansı
 • Aday Bilgi Formu
 • Nüfus Cüzdanı Sureti
 • İkametgah Belgesi
 • Arşiv Kayıtlı Adli Sicil Kaydı
 • Öğrenim Belgesi
 • Kurs Sözleşmesi

Yabancı Dil Yeterlilik Kriterleri

Kursa başvuru yapan adayların, İngilizce dil yeterliliğine sahip olmak için aşağıda yer alan maddelerden en az birini yerine getirme şartı aranır :

 • Öğrencinin RumeliSEM veya yetkilendireceği kuruluşlar tarafından düzenlenen asgari üç ay süreli ingilizce yabancı dil kursunu başarı ile tamamlamış olmak.
 • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan asgari 60 puan alması.
 • ÖSYM tarafından belirlenen Yabancı Dil Sınavları eşdeğerlikleri tablosu uyarınca buna denk bir not alınması.
 • SHGM veya EASA çerçevesinde yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen ICAO Level Test’lerden asgari Level 4 seviyesinde puan almak.
 • SHGM tarafından SHT-66L-HS çerçevesinde yetkilendirilmiş olan kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen sınavlardan asgari 60 puan almış olmak.

Yaş Kriteri

 • Asgari 18 yaşını doldurmuş olmak.

Eğitim Seviyesi Kriteri

 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

Sağlık Kriterleri

 • SHGM tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşlarından birinci sınıf sağlık şartlarına sahip olduğunu gösterir geçerli sağlık raporu almak.

*SHGM’nin koyduğu ilave şartların tamamına uyan adaylar başvuru yapabilir. 

X