Eğitimin İçeriği

Sosyal Bilimlerde en çok kullanılan veri toplama araçlarından birisi olan Anket’in nasıl hazırlanması gerektiği ve sonuçlarının nasıl analiz edileceği son derece önemlidir. SPSS programının yardımıyla, Anket’in bölümleri, soruların nasıl belirlenmesi gerektiği, Örneklem ve Yığın Kavramları, değişkelerin tanımlanması, etiket tanımlama, anket verilerinin SPSS’e girilmesi, değişkenler ile seçme ve süzme işlemleri, veriler ile matematiksel işlem yapma ve analiz edilmesi ile frekans dağılımları, çapraz tablolar, grafikler nasıl elde edileceği açıklanacaktır.

Kimlere Uygun

Anket ile toplanan verileri analiz edebilmek isteyen tüm katılımcılar.

Eğitim Süresi

6 Saat

X