Katılımcı proje yönetimi ve süreçleri hakkında bilgi sahibi olur. Zaman ve maliyet kısıtları ve kalite beklentileri altında planlama yapmanın önemini anlar. Proje başarısına etki eden faktörler ve başarısızlık nedenleri hakkında fikir edinir. Risk yönetimini, maliyet analizi yapmayı ve MS Project ile proje faaliyetlerini çizelgelemeyi öğrenir.

Eğitimin İçeriği

  • Proje Yönetimi Tanımı 
  • Proje Yönetiminde Varsayımlar ve Kısıtlar 
  • Proje Başarı Faktörleri/Başarısızlık Nedenleri 
  • Proje Yöneticisi Rolü ve Sorumluluk Alanları 
  • Projelerde Paydaşlar 
  • Proje Yaşam Döngüsü ( Projenin başlatılması, planlanması, yürütülmesi,  izlenmesi ve kontrolü, kapatılması) 
  • Maliyet Analizi ve Bütçe 
  • Proje Çalışma Takviminin Oluşturulması 
  • MS Project ile Proje Içeriğinin Oluşturulması

X