Kursun Amacı

PPL (A) Özel Pilot Lisansı Kursu’nun amacı, adaya uçaklarla veya TMG’lerle ticari olmayan operasyonlarda herhangi bir gelir elde etmeksizin sorumlu pilot (PIC) ya da ikinci pilot olarak uçabilmesi için eğitim vermektir.

Kursa Başlama Gereklilikleri

RumeliSEM bünyesinde faaliyet gösteren Onaylı Eğitim Organizasyonumuzda, teorik bilgi eğitimi alan bütün öğrenciler, “Pilot Lisans Yönetmeliği (SHY-1)”, Uçuş Ekibi Lisanslandırma Talimatı (SHT-FCL) ve “İstanbul Rumeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” esaslarına tabidirler.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

  • Aday Bilgi Formu
  • Nüfus Cüzdanı Sureti
  • İkametgah Belgesi
  • Arşiv Kayıtlı Adli Sicil Kaydı
  • Öğrenim Belgesi
  • Kurs Sözleşmesi

Yaş Kriteri

Asgari 17 yaşını doldurmuş olmak.

Eğitim Seviyesi Kriteri

En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

Sağlık Kriterleri

SHGM tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşlarından son üç ay içerisinde alınmış, en az ikinci sınıf sağlık şartlarına sahip olduğunu gösterir geçerli sağlık raporu almak.

*SHGM’nin koyduğu ilave şartların tamamına uyan adaylar başvuru yapabilir. 

X