İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğrenci Konseyi, başta eğitim olmak üzere öğrenciyi ilgilendiren her alanda doğru ve tarafsız bir yaklaşımla, öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek ve takibini yapmak, üniversitemizin eğitim ve yaşam kalitesini arttırıcı projeler geliştirmek ve katılımı sağlamak, öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını gözetmek amacıyla kurulmuş bir yapıdır

X