Eğitim İçeriği

Excel programını temel düzeyde kullananlar için daha ileriye yönelik işlemleri yapabilmelerini sağlayacak bir eğitimdir. Excel’in bütünleşik fonksiyon yazımı, hücreler ile ilgili işlemler ve formüller, sütun işlemleri, filtreleme ve otomatik süzme işlemleri, grafik çeşitleri ve grafik çizimleri bu eğitimde öne çıkan konular arasında yer almaktadır.

Kimlere Uygun

Microsoft Excel’i daha verimli ve bütünleşik formül ile kullanmak isteyen tüm katılımcılar.

Eğitim Saati

8 Saat

X