Bu eğitimin içeriği aşağıda listelenmiştir. Eğitim hakkında bilgi alabilmek için ilgili eğitimin üzerine tıklayın.

Başvuru Formunu Görüntüle
 • Hat Makas Ölçümü Denetçi Eğitimi
 • 1.Seviye Yangın Eğitici Eğitimi

 • Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi

 • İSG Temel Eğitimi

 • Aydınlatma (Dialux) Simülasyon Programı

 • Proje Yönetimi

 • Dijital Çağda Grafik Tasarımın Önemi

 • Grafik Tasarımda Deneysel Tipografinin Yeri

 • Tıbbi Müdahalenin Kişilik Hakkı Kapsamında Değerlendirilmesi

 • Çocuğun Kişilik Hakkı

 • Türk Borçlar Kanunu ve Türk Medeni Kanunu kapsamında Kusursuz Sorumluluk Halleri

 • TBK. Kapsamında Yer Alan Genel İşlem Şartlarının Değerlendirilmesi

 • Temel Fotoğrafçılık Teknikleri

 • Osmanlıca Kursu

 • Türkçe Hazırlık Kursu

 • Profesyonel Fotoğrafçılık Eğitimi

 • Ürün Fotoğrafçılık Eğitimi

 • Yemek Fotoğrafçılık Eğitimi

 • Mobil Fotoğrafçılık Eğitimi

 • Acil Durum Eğitici Eğitimi

 • Eğiticinin Eğitimi

 • Kapalı ve Kısıtlı Alanlarda Çalışma Eğitici Eğitimi

 • İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Okulu

 • Kariyer İngilizcesi

 • Kariyer Söyleşileri

 • Kurum Kültürü ve Tanıtım Faaliyetleri

 • Mülakat Teknikleri

 • Mevzuat Eğitimleri

 • Resmi Yazışma Kuralları

 • Protokol Eğitimi

 • Dijital Şiddet

 • Motivasyon

 • Stres Yönetimi

 • Eğitmenler İçin Etkili İletişim

 • Diksiyon ve İmaj

 • Temel Yaşam Desteği

 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

 • Geri Bildirim Eğitimi

 • Haber Editörlüğü

 • Pazarlama İletişimi

 • Enfeksiyon Kontrol Önlemleri

 • 0-36 Ay Çocuk Bakımı Eğitimi

 

KVK Mevzuatı Uyarınca Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Kayıt Süreci İlgili Kişi Aydınlatma Metnini okudum ve anladım.

Gün.ay.yıl olarak giriniz
X