Eğitimin Amacı

Maliyet muhasebesi eğitimi kapsamında, maliyet muhasebesi, maliyet yönetimi, yönetim muhasebesi ve raporlama sistemleri konularında, temel kavramlar ve yöntemler olmak üzere maliyetlendirme, maliyet hesaplamaları; ve muhasebeleştirme işlmeleri, maliyet kontrolü ve verimlilik analizleri, Tek Düzen Hesap Planı ve Muhasebe Genel Tebliği kapsamında getirilen düzenlemeler, örnek uygulamalarla anlatılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda katılımcıların; maliyet muhasebesi sisteminin kurulması, işletilmesi ve geliştirilmesine yönelik bilgileri kazanarak , karar almada maliyet odaklı olma becerilerinin güçlenmesi ve bu bilgilerle mesleki gelişimlerinin üst seviyelere çıkarılması amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği

 • Temel kavramlar
 • Maliyet muhasebesinin ilkeleri ve amaçları
 • Maliyet ve gider kavramları
 • Maliyetlerin çeşitli açılardan sınıflandırılması
 • Maliyet muhasebesinin finansal tablolar üzerindeki etkileri
 • Üretim süreci, mamul maliyetleri ve unsurları
 • İlk madde ve malzeme maliyetleri
 • Direkt işçilik maliyetleri
 • Genel Üretim Maliyetleri
 • Maliyet faaliyet ilişkileri, faaliyet ölçüleri, dağıtım anahtarları
 • Üretim işletmelerinde maliyet dağıtım sorunları
 • Birim maliyetler, unsurları ve birim maliyetlerin belirlenmesi
 • Sipariş maliyeti sistemi
 • Safha maliyeti sistemi
 • Birleşik imalatta maliyetleme sorunları
 • Birim maliyetlerin hesaplanması ve mamul başına karlılık analizi
 • Maliyet yerleri ve maliyet dağıtımları
 • İşletmelerde etkin maliyet muhasebesi organizasyonu
 • Kar planlaması, geçerli maliyetler ve işletme kararları
 • Tek Düzen maliyet Muhasebesi uygulamaları
 • Maliyetlerin muhasebe sistemi içinde izlenmesi
 • 7A ve 7/B seçenekleri ve uygulama örnekleri
 • Satışların Maliyeti Tablosu

Kimlere Uygun

İşletmelerin yönetim kademelerinde çalışan Maliyet muhasebesi ve üretim departmanı çalışanları; serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler ve teknik ve idari personel, kariyer hedefinde ilgili alanda çalışma ve yükselme yer alan tüm yönetici ve yönetici adayları.

Eğitim Süresi

8 Saat

X