Eğitim Süresi

16 Ders Saati

 

Eğitim Tarihi

08 – 09 Temmuz 2023

 

Son Kayıt Tarihi

06 Temmuz 2023

 

Eğitim Yeri

Haliç Uygulama ve Araştırma Yerleşkesi

 

Eğitim İçeriği

 • Kooperatif Nedir?
 • Nasıl Kurulur?
 • Kimler Kurucu Olabilir?
 • Kooperatif Çeşitleri,
 • Kooperatifçilik Mevzuatı ve Diğer Hukuk Dallarıyla İlişkisi,
 • Kooperatiflerde Ortaklık,
 • Ortakların Hak ve Yükümlülükleri,
 • Ortaklığın Sona Ermesi,
 • Ortaklığı Sona Erenlerle Hesaplaşma,
 • Kooperatif Organları (GK/YK/DK/TK),
 • Kooperatif Birlikleri,
 • Kooperatiflerin Dağılması,
 • Başarılı/Başarısız Kooperatifçilik Örnekleri,
 • Kooperatif Hukukunda Bilirkişilik,
 • Kooperatif Hukukundan Doğan Uyuşmazlıklar
 • Görevli ve Yetkili Mahkeme,
 • Taraf Ehliyeti,
 • Dava Süreleri,
 • İcra Takibi Yaparken, Dava Açarken Dikkat Edilecek Hususlar,
 • Ş. Hükümlerinin Uygulandığı Haller,
 • Başlıca Davalar
 • Kooperatiflerin Siteyi Yönetmesinden Kaynaklanan Sorunlar Ve Çözüm Yolları
 • Deprem Riskine Karşı Alınacak Önlemler,
 • Riskli Yapı Testi – İmar Barışı – Kentsel Dönüşüm Uygulamaları,
 • Uygulanacak Mevzuat, Görevli ve Yetkili Mahkeme,
 • Sitede Kooperatif Ortağı – Malik – Kiracı Olmak
 • İnceleme ve Değerlendirmeler
 • Ana Sözleşme Örnekleri,
 • Bilirkişi Raporları

 

Eğitmen

Av. M. Şeref KISACIK