Kariyer İngilizcesi İçin Başvurular

2022 -2023 Akademik Yılında,  MYO, SHMYO ve Fakülte öğrencilerimizden, Rumeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) bünyesindeki “KARİYER İNGİLİZCESİ” eğitimini almak isteyenler için;

17 Ekim 2022  Pazartesi saat 16:00’da Haliç Uygulama ve Araştırma Merkezimizde (Haliç)  ve

18 Ekim 2022  Salı  saat 16:00’da Mehmet Balcı Yerleşkemizde (Silivri)    

ÖRGÜN olarak  İngilizce Seviye Tespit Sınavı yapılacaktır.

(Haliç Uygulama ve Araştırma Merkezimizde Sınava Girecek Öğrencilerin Bölümleri: Havacılık Yönetimi, Türkçe Psikoloji, İşletme, Radyo TV Sinema, Gastronomi Ve Mutfak Sanatları, Mimarlık ,İç Mimarlık, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon )

Sınav başvuruları ; web sitesi üzerinden ON-LINE SINAV BAŞVURU DİLEKÇESİ ile yapılacak olup, aşağıdaki formdan başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Başvurularınızı 13 Ekim 2022 Perşembe saat 17:00’ye kadar yapmanız gerekmektedir.


SINAV BAŞARI KRİTERİ: Sınavdan 60 ve üzeri not alarak B1 seviyesinde(CEFR) İngilizce dil yeterliliği olduğu tespit edilen öğrenciler başarılı sayılacak ve Kariyer İngilizcesi dersi alabileceklerdir.


Daha önce Kariyer İngilizcesi alıp devamını talep eden ve Hazırlık okuyarak SEM’den B1 İngilizce Sertifikasına sahip öğrencilerimiz için seviye tespit sınavı olmaksızın DOĞRUDAN BAŞVURU mümkündür.

Üniversitenizle paylaştığım kişisel veri veya özel nitelikli kişisel veri teşkil eden bilgilerimin İstanbul Rumeli Üniversitesi ile işbirliği, nezdinde yapılan etkinliklere veya eğitimlere katılım ya da herhangi başka bir nedenle kurduğum ilişki, kapsamında; kurduğum ilişkinin amacı ile bağlantılı bilgilendirme yapılması ve iletişim kurulması için, kurulan ilişkiden doğan edimlerin ifa edilmesi ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için, dâhil olduğum faaliyetler ile ilgili bilgi verilmesi için, Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından veya sair idari veya adli makamlar tarafından getirilen yükümlülüklerin karşılanması için ve istatistiksel veya bilimsel araştırma için toplanmasına, kullanılmasına, açıklanmasına, aktarılmasına ve işlenmesine mevzuat kapsamındaki haklarım saklı kalmak kaydı ile açıkça izin veriyorum. İstanbul Rumeli Üniversitesi ile kurduğum ilişki nedeniyle elde edebileceğim kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun gereği hukuka uygun olarak ve açık rıza ile elde etmeyi, korumayı, işlemeyi, aktarmayı; açık rıza olmadan veya hukuka aykırı olarak elde ettiğim kişisel verileri derhal silmeyi ve durumu Üniversite Kişisel Veri Sorumlusu Temsilcisi’ne bildirmeyi; aksi durumun tespiti halinde verileri ihlal edilenler veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve sair idari ve yargı organlarınca bir yaptırım uygulanması ve Üniversite’nin zararının doğması halinde bu zararı gidermeyi, böyle bir durumda aynı zamanda cezai sorumluluğun da tarafıma ait olduğunu bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. *

Üniversitenizle paylaştığım kişisel veri veya özel nitelikli kişisel veri teşkil eden bilgilerimin İstanbul Rumeli Üniversitesi ile işbirliği, nezdinde yapılan etkinliklere veya eğitimlere katılım ya da herhangi başka bir nedenle kurduğum ilişki, kapsamında; kurduğum ilişkinin amacı ile bağlantılı bilgilendirme yapılması ve iletişim kurulması için, kurulan ilişkiden doğan edimlerin ifa edilmesi ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için, dâhil olduğum faaliyetler ile ilgili bilgi verilmesi için, Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından veya sair idari veya adli makamlar tarafından getirilen yükümlülüklerin karşılanması için ve istatistiksel veya bilimsel araştırma için toplanmasına, kullanılmasına, açıklanmasına, aktarılmasına ve işlenmesine mevzuat kapsamındaki haklarım saklı kalmak kaydı ile açıkça izin veriyorum. İstanbul Rumeli Üniversitesi ile kurduğum ilişki nedeniyle elde edebileceğim kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun gereği hukuka uygun olarak ve açık rıza ile elde etmeyi, korumayı, işlemeyi, aktarmayı; açık rıza olmadan veya hukuka aykırı olarak elde ettiğim kişisel verileri derhal silmeyi ve durumu Üniversite Kişisel Veri Sorumlusu Temsilcisi’ne bildirmeyi; aksi durumun tespiti halinde verileri ihlal edilenler veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve sair idari ve yargı organlarınca bir yaptırım uygulanması ve Üniversite’nin zararının doğması halinde bu zararı gidermeyi, böyle bir durumda aynı zamanda cezai sorumluluğun da tarafıma ait olduğunu bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. *

X