Eğitimin İçeriği

  1. Havacılıkta İnsan Faktörleriyle ilgili farkındalığı artırmak
  2. Havacılık Emniyetini artırmak
  3. İnsan Faktörleri uygulamalarının yasal mevzuatını öğretmek
  4. Fundamental Human Factors Concept) (İnsan Faktörleriyle ilgili Temel Kavramlar)
  5. Human Factors. Management and Organization
  6. Human Factors issues in the development and implementation of Communications
  7. Navigation and SurveillanceJ Air Traffic Management (CNSJATM) systems
  8. Human Factors in aircraft maintenance.
  9. Örnek Havacılık Kazaları Video Değerlendirme Çalışmaları

X