Eğitimin İçeriği

Acil durum eğitimlerindeki temel amaç; İşletme/kurum çalışanlarına meydana gelebilecek olası acil durumlara karşı (yangın, patlama, deprem, sel vb.) doğru davranış biçimlerinin kazandırılması konusunda eğiterek, acil durumlara karşı hazırlıklı bulunulmasını sağlamak, can ve mal kayıplarını en az seviyede tutmaktır. Ayrıca; İşletmelerde uygulanacak acil durum planları ve eşgüdüm uygulamaları ile ilgili esas ve usullere ilişkin personelin eğitilmesi amacıyla hazırlanır.

Eğitime Kimler Katılabilir?

İşletmelerin faaliyet alanları içerisinde görev alan personel ve bu personel içerisindeki ilgili birimin yöneticileri ile söz konusu çalışanların niteliğine göre sorumluluk verilen tüm personel.

Eğitim Konuları

  1. Acil durum tanımı ve belirlenmesi
  2. Acil durumlarda panik olgusu
  3. Acil durumların sonuçları
  4. Acil durum karşısında hareket tarzları
  5. Acil durum planlaması nedir
  6. Görev ve sorumluluklar
  7. Plana dâhil kurum ve kişilerle eş güdüm faaliyetleri
  8. Tatbikatların etkisi
  9. Toplanma bölgesi prosedürleri

Eğitim Süresi

6 Saat

X