Eğitimin İçeriği

Havacılık teknolojisi, hem kendi içerisinde gelişen hem de diğer teknoloji alanlarındaki gelişmelerle kendisini dönüştüren disiplinler arası bir alan olarak sınıflandırılabilir. Özellikle bilişim teknolojilerinin son yıllardaki gelişimi havacılık teknolojilerini de doğrudan etkilemektedir. Özellikle bu ivmelenme; havacılık sektöründeki sorun sahalarının çözüme kavuşturulması sürecinin de hızlanmasına sebep olmaktadır. Havacılık sektörünü ilgilendiren tüm alanlar siber uzay kolaylıklarından yararlanarak gelişmekte ve siber uzayı etkili olarak kullanmaktadır. Ancak, siber uzayda yapılan paylaşımlar kadar, paylaşılan bu verilerin güvenliği de önemli bir yer tutmaktadır. Bu kapsamda, havacılık sektörü siber uzay ilişkisi, siber uzay kaynaklı tehditlerin tanımlanarak incelenmesi ve gerekli önlemlerin geliştirilmesi gibi hususlar “Havacılıkta Siber Güvenlik 101” eğitiminin temelini oluşturacaktır.

Eğitime Kimler Katılabilir?

Havacılık sektörünün her aşamasında görev alan özellikle yönetici personel için bu eğitim düzenlenecektir.

Eğitim Konuları

 1. Kavramsal olarak havacılık,
 2. Teknoloji boyutları içinde havacılığın yeri,
 3. Havacılık sektörünü oluşturan katmanlar,
 4. Bilişim teknolojilerine ilişkin temel kavramlar (veri, bilgi, verinin dönüşüm süreci, veri bilimi, bilgi teknolojileri, yapay zekâ…)
 5. Siber uzay ve siber güvenlik etkileşimi
 6. Siber güvenlik bileşenleri
 7. Siber tehditler
 8. Güncel siber saldırı yöntemleri
 9. Risk tanımlaması ve havacılık sektöründe bazı siber güvenlik riskleri
 10. Siber tehditlerle mücadele
 11. Güncel olay çözümlemeleri
 12. Genel değerlendirme

Eğitimin Süresi

12 Saat

X