Eğitimin İçeriği

Bu program, sivil havacılık kapsamında kullanılan terminoloji ve konuşma kalıplarının kavranması ve öğrenilmesini amaçlamaktadır. Havacılığın her alanında ortak dilin kullanılması, tüm bileşenlerin birbirini anlayarak ortak bir dil kullanması, uçuş ve yer emniyeti açısından elzemdir. Bu kapsamda, havacılık terminolojisi gelişmiş ve Dünya’nın yer yerinde aynı dil kullanılması özen gösterilmiştir. Bu terminoloji kapsamının öğrenilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bu eğitim de güncel örneklemeler ile birlikte havacılık terminoloji ve konuşma kalıp örnekleri grup aktivitesi formatında takım-grup çalışması öğretim yöntem ve tekniğiyle incelenecektir. Özellikle kabul edilebilir ve kabul edilemez risk ayrımının yapılabilmesi doğrultusunda oluşturulacak aktivite grupları kritik öneme sahip olmaktadır

Eğitime Kimler Katılabilir?

Havacılık Terminolojisi ve Konuşmaları Programı ile sivil havacılık sektöründe bir kariyer planlayan; uçucu personel başta olmak üzere sivil havacılıkta faaliyet göstererek emniyet hakkında bilgi edinmek isteyen, sivil havacılık ile ilgili herhangi bir yapılanmada yer alan, öğrenim gören veya bu alanda çalışan ya da çalışmayı düşünen havacılar ve havacılığa ilgi duyanlar için planlanmış bir kurstur. Sivil havacılık havacılığın herhangi bir kolunda farklı branşlarda çalışan kişiler, karmaşık teknolojilerin kullanılıp çok oyunculu iletişim ortamında operasyonların yürütüldüğü havacılığı emniyet odağın da yakından tanıma imkanı bulabilmektedir. Havacılık terminolojisi ve konuşmalarının tüm havacılık alanlarında ortak dil olma özelliği özellikle uçuş emniyeti ve anlaşılabilme açısından önemlidir.

Eğitim Konuları

 1. Havacılık emniyetine ilişkin temel kavramları
 2. İnsan performansını etkileyen faktörler
 3. Temel havacılık terminolojisi kavramları
 4. Uçuş Emniyeti açısından havacılık terminolojisinin kullanımı
 5. Risk ve emniyet kavramlarını tamamlayarak bu kavramlar ile ortak dil kullanımı arasında ilişki kurma
 6. Havacılık emniyetinin sağlanmasına ilişkin gerekliliği
 7. Emniyeti düzenleyen kuruluşlar ile ortak dil kullanımı
 8. Emniyet kavramının kalbinde yer alan insan faktörünün rolünü açıklayan modeller
 9. İnsan performansı ve limitleri
 10. İnsan performansını emniyet bağlamında etkileyen fizyolojik, psikolojik ve çevresel faktörler
 11. Havacılık faaliyetlerine ilişkin hata model ve teorilerini açıklayabilecek ve bunların ortak dil kullanımı ile bağlantısı
 12. Uçak kazalarında, farklı terminoloji kullanımının etkisi
 13. Yönetimi süreçler açısından açıklayabilecek, emniyetin etkin yönetimi için gerekli terminoloji özellikleri
 14. Sivil, asker hava sahası yönetim unsurları ile ortak terminoloji kullanım temelleri
 15. IFR/VFR şartlarda kullanılan terminoloji ve dil kuralları.Acil Durum Planlamasını ve uygulamaları
 16. Açil durumlarda kullanılan, terminoloji ve konuşmaların içeriği ve kuralları
 17. Havacılık emniyeti ve kültür kavramını ilişkilendirerek açıklayabilecek, kültürün emniyeti nasıl etkileyebileceğini tartışabilecek, kullanılan dil ve terminoloji üzerine etkisini açıklayabilecektir.
 18. Üst yönetim desteği ve pozitif emniyet kültürünün Emniyet Yönetim Sisteminin başarısındaki önem ve etkisi
 19. Telsiz konuşmalarında dikkate alınması gereken hususlar
 20. Havacılık terminolojisi ve konuşmaları kapsamında hangi tür verilerin toplanacağını analiz etmek
 21. Risk yönetimi süreçlerini tasarlamak ve uygulamak
 22. Risk yönetimi süreçlerine bağlı olarak düzeltici işlemler
 23. Kriz yönetim süreçleri

Eğitim Süresi

12 Saat

X