Eğitimin Amacı

  1. Tipografiyi farklı mecralarda yaratıcı biçimde kullanabilir
  2. Deneysel tipografi hakkında bilgi sahibi olur
  3. Font tasarımı, ölçüsü, düzenleme ve yazı imaj kombinasyonlarını içeren bir dizi ileri tipografi çözümlerini araştırır
  4. Deneysel tipografi yaklaşımlarını bilir

Eğitimin İçeriği

  1. Tipografi
  2. Tipografiyle İlgili Temel Terimler
  3. Deneysel Tipografi

X