Eğitim İçeriği

Finans dünyasının temel kavramlarının aktarıldığı bu eğitimde, faiz hesapları, getiri kavramı, risk kavramı, mali tablolar, muhasebe ilişkisi aktarılacaktır. Ayrıca işletmelerin amaç arayışı, değer kavramı, temel mali tablo analizi ve makro değişkenle rile işletmeler arasındaki ilişki örnekler ile açıklanacaktır. Nakit Yönetimi, Stok Yönetimi ve Alacak Yönetimi konularında da bilgiler verilecek olan bu eğitimde, finans dünyasının temel kavramları bütünsel yaklaşım ile incelenecektir.

Kimlere Uygun

Finans bilmeyen ama yönetim kadrosunda bulunan katılımcılar

Eğitim Süresi

6 Saat

X