Eğitim İçeriği

Yatırımcıların pay piyasasında aktif yatırımcı olarak analiz yapmak isteyen ya da teknik analize ilgi duyanlara yönelik Excel uygulamalı olarak işlenecektir. Etkin Piyasa hipotezinin temel düzeyde aktarılması ile davranışsal finans kavramına giriş yapılacak ve pay piyasasında alım ve satım işlemleri aktarılacaktır. Günlük gerçek veriler ile yapılacak analizlerde özellikle, pay senedinin davranışı tarihsel perspektifte belirlenmeye çalışılacaktır. Getiri, logaritmik getiri, ortalama getiri, hareketli ortalama ile başlayan eğitim, MACD, RSI, Bolinger Excel uygulamaları ile devam edecektir.

Kimlere Uygun

Pay Piyasası araçları üzerinden Davranışsal Finans yaklaşımları ve Teknik Analiz uygulamaları yapmak isteyen katılımcılar.

Eğitim Süresi

6 Saat

X