Eğitimin Amacı

Çocuğun kişilik hakkı değerleri ve kişilik hakkının öneminin katılımcılara aktarılması ve karşılaştıkları olay/durumlarla ilgili anlama ve çözüm üretebilme yeteneğinin kazandırılması.

Eğitimin İçeriği

Çocuğun ulusal ve uluslararası alandaki yerinin tanımlanması,
Kişilik hakkı anlamı ve kişilik hakkı kavramını oluşturan değerler,
Çocuğun kişilik hakkının mevzuattaki yeri,
Kişiliği korumaya yönelik davalar,
Güncel olayları kapsayan değerlendirmeler.

X