Eğitim Konuları

 1. Havacılıkta Kalite Yönetiminin Tarihi ve Gelişimi
 2. Havacılıkta Kalite Yönetimiyle ilgili Temel Kavramlar
 3. AS9100 Mevzuatı
 4. ISO19013
 5. Havacılık Sektöründe Kalite Standartları
 6. Havacılık Organizasyonlarının Örgütsel Çevresi
 7. Örnek Havacılık Kazaları Video Değerlendirme Çalışmaları
 8. Havacılıkta Kalite Yönetiminin Tarihi ve Gelişimi
 9. Havacılıkta Kalite Yönetimiyle ilgili Temel Kavramlar
 10. AS9100 Mevzuatı
 11. ISO19013
 12. Havacılık Sektöründe Kalite Standartları
 13. Havacılık Organizasyonlarının Örgütsel Çevresi
 14. Örnek Havacılık Kazaları Video Değerlendirme Çalışmaları

Eğitim Süresi

12 Saat

X