Kursun Amacı

ATP (A) Modüler Teorik Bilgi Kursu’nun amacı, teorik bilgi eğitimi almayan PPL (A) sahiplerini, ATPL (A) için gerekli olan teorik bilgi seviyesine getirmektedir.

Kursa Başlama Gereklilikleri

RumeliSEM bünyesinde faaliyet gösteren Onaylı Eğitim Organizasyonumuzda, teorik bilgi eğitimi alan bütün öğrenciler, “Pilot Lisans Yönetmeliği (SHY-1)” Uçuş Ekibi Lisanslandırma Talimatı (SHT-FCL) ve “İstanbul Rumeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” esaslarına tabidirler.

Kayıt için Gerekli Belgeler

  • PPL (A) Lisansı
  • Aday Bilgi Formu
  • Nüfus Cüzdanı Sureti
  • İkametgah Belgesi
  • Arşiv Kayıtlı Adli Sicil Kaydı
  • Öğrenim Belgesi
  • Kurs Sözleşmesi

Yaş Kriteri

Asgari 18 yaşını doldurmuş olmak.

Eğitim Seviyesi Kriteri

En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

Sağlık Kriteri

SHGM tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşlarından son üç ay içerisinde alınmış, birinci sınıf sağlık şartlarına sahip olduğunu gösterir geçerli sağlık raporu almak.

*SHGM’nin koyduğu ilave şartların tamamına uyan adaylar başvuru yapabilir. 

X