Eğitimin İçeriği

Bu program, Uçan platformlar üzerine etki eden aerodinamik ve fizik kuvvetlerinin öğrenilmesini ve bu kuvvetlerin uçuş emniyetini nasıl etkilediğinin öğrenilmesi amaçlamaktadır. En basit tabiri ile, “Uçak nasıl uçar” sorusunun karşılığı bulunacaktır. Program dâhilinde, Temel aerodinamik kanunlar gösterilecek, uçan platformunun bu fizik kanunlarından nasıl etkilendiği öğretilecektir. her meteorolojik ortamda, platform üzerine etkiyen kuvvetlerin değişkenliği, bunun uçuş karakteristiğini nasıl değiştirdiği tartışılacaktır. Özellikle uçuş emniyeti açısından, aerodinamik kanunlarının önemi ortaya çıkartılacaktır. Uçuş kazalarının, aerodinamik kuvvetler ile ilişkisi ve önlenmesi konusunda grup aktivitesi formatında takım-grup çalışması öğretim yöntem ve tekniğiyle incelenecektir. Özellikle kabul edilebilir ve kabul edilemez risk ayrımının yapılabilmesi doğrultusunda oluşturulacak aktivite grupları kritik öneme sahip olmaktadır.

Eğitime Kimler Katılabilir?

Aerodinamik ve Uçuş Fiziği Programı ile sivil havacılık sektöründe bir kariyer planlayan; uçucu personel başta olmak üzere sivil havacılıkta faaliyet göstererek emniyet hakkında bilgi edinmek isteyen, sivil havacılık ile ilgili herhangi bir yapılanmada yer alan, öğrenim gören veya bu alanda çalışan ya da çalışmayı düşünen havacılar ve havacılığa ilgi duyanlar için planlanmış bir kurstur. Sivil havacılık havacılığın herhangi bir kolunda farklı branşlarda çalışan kişiler, karmaşık teknolojilerin kullanılıp, özellikle uçan platformlara etki eden aerodinamik ve uçuş fizik kurallarını tanıma imkanı bulabilmektedir. Özellikle sivil havacılığın temel taşlarından biri olan “emniyet” için, uçuş aerodinamiği ve fiziğini bilmek zaruridir.

Eğitim Konuları

 1. Uçan Platformlara ilişkin temel kavramlar
 2. İnsan performansını etkileyen faktörler
 3. Temel yönetim kavramlarını
 4. Uçuş aerodinamiği ve uçan platformlara etkiyen aerodinamik kuvvetleri
 5. Uçan platforma etkiyen fizik kuraları
 6. Havacılık emniyetinin sağlanmasına ilişkin gereklilikler
 7. Uçak kanat ve gövde gibi yapısal bileşenlerin, aerodinamik kuvvetler karşısında gösterdiği tepkiler
 8. Emniyet kavramının kalbinde yer alan insan faktörünün rolü, tüm aerodinamik ve fizik kuralları
 9. İnsan performansı ve limitleri
 10. İnsan performansını aerodinamik ve uçuş fiziği bağlamında etkileyen fizyolojik, psikolojik ve çevresel faktörlerin açıklanması bu faktörlerin performansı nasıl etkilediği
 11. Temel aerodinamik kuralların bilinmesinin, uçuş emniyetine katkısı
 12. Temel aerodinamik kuvvetlerin ölçüm yöntemleri
 13. Aerodinamik kuralların, uçuş emniyeti ve emergency çözümündeki rolü
 14. Aerodinamik kanunlarının, uçak kazalarını önlemede ki rolü
 15. Hava koşullarına göre Aerodinamik kuvvetler öngörüsü
 16. Acil Durum Planlaması ve uygulamaları
 17. Uçak donanımına göre etki edecek aerodinamik kuvvetlerdeki değişim
 18. Havacılık emniyeti ve aerodinamik etkenler ile ilişkilendirerek, havacılık da yer emniyeti kapsamında da aerodinamik koşulların etkisi
 19. Aerodinamik kanunlar kapsamında hangi tür verilerin toplanacağına dair analiz
 20. Risk yönetimi süreçleri tasarlaması ve uygulaması
 21. Risk yönetimi süreçlerine bağlı olarak düzeltici işlemler
 22. Emniyeti zaman için izleyebilmek amacıyla ilgili verilerin çözümlenmesi ve emniyet performans tespiti
 23. Kriz yönetim süreçleri

Eğitim Süresi

12 Saat

X