Temel Bilirkişilik Eğitimi

24

Saat Eğitim Süresi

25

Bakanlık Onaylı Sertifika

2

Yerleşkede Eğitim

Yeni dönem eğitimimiz başlıyor ....

Temel Bilirkişilik Eğitimi

Bilirkişilik Kanunu kapsamında Bilirkişilik Yönetmeliği 03/08/2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında eğitim, bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel, teorik ve pratik bilgileri içermektedir.

Bilirkişilik Daire Başkanlığı'na gelen görüş ve öneriler ile resen yapılan araştırma ve değerlendirmeler sonucunda bilirkişilik uygulamalarında tespit edilen ihtiyaçların karşılanması amacıyla 29 Kasım 2017 tarihli Bilirkişiliğe Kabule ve Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyuru ekinde yer alan temel ve alt uzmanlık alanları ile uzmanlık alanlarına göre bilirkişilerde aranacak niteliklerde, bir kısım güncellemeler ve değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda; uygulamada kolaylık sağlanması bakımından kodlama sistemi ve isimlendirme basamakları değiştirilerek bazı alt uzmanlık alanları temel uzmanlık alanına dönüştürülmüş; ayrıca yeni temel ve alt uzmanlık alanları ihdas edilmiştir.

Bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanları (EK-1) ile bilirkişilerde aranacak niteliklerde (EK-2) yapılan güncellemeler ve değişiklikler doğrultusunda ilk kez bilirkişilik başvurusunda bulunacaklar için Bilirkişilik Temel Eğitimi ile nitelikli hesaplamalar uzmanlık alanında başvuru şartı olarak getirilen Hesaplama Eğitimleri için ihtiyaç duyulan süre de gözetilerek 2018 yılı 2. dönem bilirkişilik başvuru takvimi ile başvuru usul ve esasları ilerleyen günlerde ayrıca duyurulacaktır. Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.


Program Önkoşulu
İlgili kanun ve yönetmeliklerce bilirkişi olma özelliklerine haiz ve beş yıllık mesleki kıdem kazanmış kişiler başvuru yapabilir.


Teorik eğitim; yargılama hukukunun genel ilkeleri, bilirkişilik mevzuat hükümleri, bilirkişinin taşıması gereken nitelikler, bilirkişinin yetkileri ve yükümlülükleri, uyması gereken temel ve etik ilkeler, ispat faaliyeti ve bilirkişi incelemesinin usul ve esasları, teknik konu-hukuki konu ayrımına ilişkin usul ve esaslar ile rapor yazım usul ve tekniğini kapsar.

Uygulama eğitimi; Bilirkişi Bilgi Sisteminin kullanılması, katılımcıların bireysel veya heyet hâlinde sistematik teknikleri kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek bir olaya ilişkin bilirkişi raporu düzenleme ile uygulama gözetimi faaliyetlerini içerir.


Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler

  • Diplomanın aslı ve fotokopisi
  • Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi
  • 2 adet vesikalık fotograf
  • Ödeme dekontu (Ödeme kayıt sırasında da yapılabilir)

Program Ücreti
1.000 TL (KDV Dahil)
Bu program için herhangi bir indirim uygulanmamaktadır

Eğitmenlerimiz

Alanında uzman eğitmen kadrosu

Dr. Öğretim Üyesi
Bülent TATAR
Kamu Hukuku Uzmanı, Bilirkişi Eğitmeni
Dr. Öğretim Üyesi
Haldun TURAN
Bilirkişi Eğitmeni, İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı Başkanı, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, Bakanlık onaylı İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Eğiticisi
Bilirkişi Eğitmeni
Cumhur AYDIN
Makine Yüksek Mühendisi, İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanı, Bilirkişi Eğitmeni

Eğitim kayıt işlemlerini tamamlayabilmek için “kayıt fomu” doldurulması, açıklama kısmına “isim, soyisim, eğitim adı” bilgilerinin belirtilerek
IBAN: TR85 0013 4000 0157 7649 0000 04 hesap numarasına eğitim ücretinin yatırılması ve dekontun sem@rumeli.edu.tr adresinden bizlere ulaştırılması gerekmektedir.