Muhasebe – Finans Eğitimleri


Kontenjanlarımız sınırlıdır.

Eğitimler 15 katılımcı ile başlayacaktır.


Excel Uygulamalı Mali Tablo Analizi

Eğitim Süresi : 6 Saat

Kimlere Uygun : İşletme Üst ve Orta Düzey Yöneticiler, Muhasebeci ve Mali Müşavirler

Fiyat : 600 TL+KDV 

İşletmelerin Mali Tabloları arasında yer alan Bilanço ve Gelir Tablosuna ait mali analizleri Excel ile yapılacaktır. Özellikle Dikey Analiz, Yatay Analiz, Trend Analizi, Büyüme Analizi, Oran Analizleri (Likidite, Karlılık, Mali Yapı, Devir Hızı) Excel’in formülleri kullanılarak işlenecektir. 

Bu eğitimi almak isteyenlerin temel düzeyde Excel bilgisine sahip olması gerekmektedir. 

Excel Uygulamalı Davranışsal Finans

Eğitim Süresi : 6 Saat

Kimlere Uygun :Pay Piyasası araçları üzerinden Davranışsal Finans yaklaşımları ve Teknik Analiz uygulamaları yapmak isteyen katılımcılar

Fiyat : 600 TL+KDV

Yatırımcıların pay piyasasında aktif yatırımcı olarak analiz yapmak isteyen ya da teknik analize ilgi duyanlara yönelik Excel uygulamalı olarak işlenecektir.

Etkin Piyasa hipotezinin temel düzeyde aktarılması ile davranışsal finans kavramına giriş yapılacak ve pay piyasasında alım ve satım işlemleri aktarılacaktır. Günlük gerçek veriler ile yapılacak analizlerde özellikle, pay senedinin davranışı tarihsel perspektifte belirlenmeye çalışılacaktır.

Getiri, logaritmik getiri, ortalama getiri, hareketli ortalama ile başlayan eğitim, MACD, RSI, Bolinger Excel uygulamaları ile devam edecektir.

Uygulamalı Firma Değerlemesi ve Göreceli Değerleme

Eğitim Süresi : 8 Saat

Kimlere Uygun :Microsoft Access Veri Tabanı ile kolay formlar ve raporlar oluşturmak isteyen katılımcılar

Fiyat : 1000 TL+KDV

Office grubunda kullanımı diğerlerine göre daha az olan ancak küçük bir veritabanı için oldukça başarılı bir program olan Access ile temel kavramlar, tablolar, formlar, sorgular ve raporlar ile örnek çalışmalar yapılacaktır.

Tablodan Formlara bağlantı, sorgulardan raporlara bağlantı kurulması ile dinamik bir veri tabanı işler hale getirilecektir. Küçük çapta otomatik olarak yapılan ya da yapılmak istenen işlemleri hızlıca ve görsel olarak Access veri tabanı ile nasıl hazırlanacağı bu eğitimde açıklanacaktır.


Finansçı Olmayanlar İçin Finansal Yönetim

Eğitim Süresi : 6 Saat

Kimlere Uygun :Finans bilmeyen ama yönetim kadrosunda bulunan katılımcılar

Fiyat : 600 TL+KDV

Finans dünyasının temel kavramlarının aktarıldığı bu eğitimde, faiz hesapları, getiri kavramı, risk kavramı, mali tablolar, muhasebe ilişkisi aktarılacaktır. Ayrıca işletmelerin amaç arayışı, değer kavramı, temel mali tablo analizi ve makro değişkenle rile işletmeler arasındaki ilişki örnekler ile açıklanacaktır.

Nakit Yönetimi, Stok Yönetimi ve Alacak Yönetimi konularında da bilgiler verilecek olan bu eğitimde, finans dünyasının temel kavramları bütünsel yaklaşım ile incelenecektir.

Yatırım Analizi ve Uygulamalı Sermaye Bütçeleme Teknikleri

Eğitim Süresi : 6 Saat

Kimlere Uygun :Yatırım Analizi yapmak isteyen sermaye bütçelemesi analizlerini yapmak isteyen üst düzey yöneticiler ile Muhasebeci ve Mali Müşavirler

Fiyat : 600 TL+KDV

İşletmelerin ve mali analistlerin en çok başvurduğu analizler arasında yer alan sermaye bütçeleme teknikleri ile bir yatırım projesinde nelere dikkat edilir, yatırım tutarı nasıl hesaplanır, işletme sermayesi nedir ve nasıl hesaplanır, Net Bugünkü Değer, Geri Ödeme Süresi Yöntemi, İskonto Edilmiş Geri Ödeme Süresi Yöntemi, İç Getiri Oranı, Karlılık Endeksi ve Başabaş Analizleri örnekler yardımıyla açıklanacaktır.

Microsoft Access Veri Tabanı ile Temel Uygulamalar

Eğitim Süresi : 8 Saat

Kimlere Uygun :Microsoft Access Veri Tabanı ile kolay formlar ve raporlar oluşturmak isteyen katılımcılar

Fiyat : 1000 TL+KDV

Office grubunda kullanımı diğerlerine göre daha az olan ancak küçük bir veritabanı için oldukça başarılı bir program olan Access ile temel kavramlar, tablolar, formlar, sorgular ve raporlar ile örnek çalışmalar yapılacaktır.

Tablodan Formlara bağlantı, sorgulardan raporlara bağlantı kurulması ile dinamik bir veri tabanı işler hale getirilecektir. Küçük çapta otomatik olarak yapılan ya da yapılmak istenen işlemleri hızlıca ve görsel olarak Access veri tabanı ile nasıl hazırlanacağı bu eğitimde açıklanacaktır.


SPSS ile Anket Analizi Temel Düzey

Eğitim Süresi : 6 Saat

Kimlere Uygun :Anket ile toplanan verileri analiz edebilmek isteyen tüm katılımcılar

Fiyat : 600 TL+KDV

Sosyal Bilimlerde en çok kullanılan veri toplama araçlarından birisi olan Anket’in nasıl hazırlanması gerektiği ve sonuçlarının nasıl analiz edileceği son derece önemlidir.

SPSS programının yardımıyla, Anket’in bölümleri, soruların nasıl belirlenmesi gerektiği, Örneklem ve Yığın Kavramları, değişkelerin tanımlanması, etiket tanımlama, anket verilerinin SPSS’e girilmesi, değişkenler ile seçme ve süzme işlemleri, veriler ile matematiksel işlem yapma ve analiz edilmesi ile frekans dağılımları, çapraz tablolar, grafikler nasıl elde edileceği açıklanacaktır.

SPSS ile Analiz İleri Düzey

Eğitim Süresi : 12 Saat

Kimlere Uygun : SPSS Programı ile temel analizleri yapmak isteyen tüm katılımcılar

Fiyat : 1000 TL+KDV

SPSS programı ile temel düzey eğitimi almış ya da temel düzey bilgilere sahip olanların katılabileceği bir eğitimdir. Bu eğitimde, anket, kesikli veri ya da zaman serisi verileri üzerinden, parametrik ve parametrik olmayan testler uygulamalı olarak aktarılacaktır.

T-testi ve türevleri, ANOVA, Post Hoc Testleri, Sperman Korelasyonu, Pearson Korelasyonu, örnekler ile aktarılacak konular arasında yer almaktadır.

Ayrıca Korelasyon, Regresyon konuları da incelenecek konular arasında yer alacaktır.

Microsoft Access Veri Tabanı ile İleri Düzey Uygulamalar

Eğitim Süresi : 12 Saat

Kimlere Uygun :Microsoft Access Veri Tabanı ile VBA Makro yazarak form ve rapor oluşturmak isteyen katılımcılar

Fiyat : 1000 TL+KDV

Temel düzey Access bilgisine sahip olan katılımcılar ile dinamik sorgulama, Rapor ve Form bağlantısının yanı sıra, Visual Basic for Application kodları hakkında bilgi verilecektir.

Kodlama alanına geçiş yapılarak, formlarda buton kodlaması, sorgu bağlantıları, kodlar ile kontrol sağlanması, giriş ve çıkış komutlarının yanı sıra, SQL kodlarına da giriş düzeyinde yer verilecektir.


STATA Komutları ile Temel Düzey Zaman Serisi Analizleri

Eğitim Süresi : 10 Saat

Kimlere Uygun :Zaman serisi ile çalışmalar yapan ve temel komutlar ile analizler yapmak isteyen tüm katılımcılar

Fiyat : 900 TL+KDV

STATA programının temel tanıtılması ile menü kullanımı ve kod yazma alanları başlıca incelenecektir. Bu amaçla örnek veriler ile STATA’ya veri aktarma, veriler ile ilgili işlemler, temel düzeyde Regresyon ve testleri ile Panel Veri Analizi ve testleri uygulamalı olarak aktarılacaktır.

STATA’da kütüphane kullanımı ve dış komutlar ile sonuçların işlenmesi de aktarılacak konular arasında yer alacaktır.

Microsoft Excel Orta Düzey Kullanım Eğitimi

Eğitim Süresi : 8 Saat

Kimlere Uygun : Microsoft Excel’i daha verimli ve bütünleşik formül ile kullanmak isteyen tüm katılımcılar

Fiyat : 800 TL+KDV

Excel programını temel düzeyde kullananlar için daha ileriye yönelik işlemleri yapabilmelerini sağlayacak bir eğitimdir.

Excel’in bütünleşik fonksiyon yazımı, hücreler ile ilgili işlemler ve formüller, sütun işlemleri, filtreleme ve otomatik süzme işlemleri, grafik çeşitleri ve grafik çizimleri bu eğitimde öne çıkan konular arasında yer almaktadır.

Microsoft Excel İleri Düzey Kullanım VBA Eğitimi

Eğitim Süresi : 12 Saat

Kimlere Uygun : Microsoft Excel’i ile tüm fonksiyonlar ve Visual Basic for Application ile Makro yazılmak isteyen tüm katılımcılar.

Fiyat : 1000 TL+KDV

Excel’de uzman olmak isteyenler için ileri düzey formüller, hücreler ile ileri düzey çalışma, otomatik ve şarta bağlı hücre işlemleri, hücre doğrulama işlemleri, hata kodları ve kod ayıklama, sayfalar arası bağlantı kurma, Pivot Table (Özet Tablo) işlemleri ve Özet Grafik işlemleri, Visual Basic Kodlama alanına giriş, Kodlama ekranı ve özellikleri, değişken kavramı, Formlar ve componentleri, Visual Basic for Application’da Excel durum işlemleri, Giriş ve Çıkış komutları, Excel’de Makro kodlama, Kod yazımı alanlarına ilgi duyanlara yönelik bir eğitim olacaktır.


Yöneticiler İçin Finansal Yönetim

Eğitim Süresi : 6 Saat

Kimlere Uygun : İşletme Üst ve Orta Düzey Yöneticiler, Muhasebeci ve Mali Müşavirler

Fiyat : 600 TL+KDV

 Yöneticilerin çoğunlukla finans müdürleri ile arasındaki iletişimi güçlendirmek ve elde edilen tabloların nasıl ve ne şekilde yorumlanması gerektiği temel alınarak karar alma süreçlerindeki etkinlerini artırmayı amaçlayan bir eğitimdir.

Finans dünyasının temel kavramlarının yanı sıra, faiz hesapları, getiri kavramı, risk kavramı, mali tablolar, muhasebe ilişkisi aktarılacaktır. Ayrıca işletmelerin amaç arayışı, değer kavramı, temel mali tablo analizi ve makro değişkenler ile işletmeler arasındaki ilişki örnekler ile açıklanacaktır.

Nakit Yönetimi, Stok Yönetimi ve Alacak Yönetimi konularında da bilgiler verilecek olan bu eğitimde, planlama, bütçeleme ve senaryo analizleri de aktarılacak konular arasında yer almaktadır.

Microsoft Access Veri Tabanı ile İleri Düzey Uygulamalar

Eğitim Süresi : 12 Saat

Kimlere Uygun :İskonto Edilmiş Nakit Akımları Yöntemi ve Göreceli Değerleme Yöntemi ile Firma Değerini hesaplamak isteyen tüm katılımcılar

Fiyat : 1000 TL+KDV

Firma değerleme yöntemleri arasında sıklıkla kullanılan İskonto Edilmiş Nakit Akımları yöntemi ile firma değerinin hangi aşamalardan geçilerek analiz edildiğinin aktarılacağı bu eğitimde, sermaye maliyeti, firmaya serbest nakit akımları, projeksiyon kriterleri örnekler yardımıyla detaylı olarak incelenecektir.

Eğitimin diğer konu başlığı olan göreceli değerlemede kullanılan yöntemler tanıtılarak, firma değerinin bu yöntemler ile değerinin nasıl tespit edildiği örnekler ile açıklanacaktır.

Microsoft Access Veri Tabanı ile Temel Uygulamalar

Eğitim Süresi : 8 Saat

Kimlere Uygun :Microsoft Access Veri Tabanı ile kolay formlar ve raporlar oluşturmak isteyen katılımcılar

Fiyat : 800 TL+KDV

Office grubunda kullanımı diğerlerine göre daha az olan ancak küçük bir veritabanı için oldukça başarılı bir program olan Access ile temel kavramlar, tablolar, formlar, sorgular ve raporlar ile örnek çalışmalar yapılacaktır. Tablodan Formlara bağlantı, sorgulardan raporlara bağlantı kurulması ile dinamik bir veri tabanı işler hale getirilecektir.

Küçük çapta otomatik olarak yapılan ya da yapılmak istenen işlemleri hızlıca ve görsel olarak Access veri tabanı ile nasıl hazırlanacağı bu eğitimde açıklanacaktır.


Bitcoin ve Blockchain

Eğitim Süresi : 3 Saat

Kimlere Uygun :Blockchain teknolojisi ve Bitcoin ile alt coinlerin ne olduğu, alınıp satılması, paraya alternatif olabilir mi?

Fiyat : 300 TL+KDV 

Finansal Teknolojilerin (FinTech) mevcut durumu, Blokzincir teknolojisinin işleyişi, kriptoloji, madencilik sistemi, transfer işlemleri, alım satım işlemi ve dünyadaki mevcut yasal durumu başlıca konular olmakla birlikte 15 temel soru belirlenmiş ve bu soruların cevaplandırılması planlanmıştır.

 1. Para nedir? Sanal para nedir? Kripto Para Nedir? Dijital Para Nedir?
 2. Genesis (başlangıç bloğu) nasıl oluşturulmuştur?
 3. Dağıtık Defter (Ağ) Yapısı Nedir?
 4. Hard Fork ve Soft Fork Nedir?
 5. Madencilik Nedir?
 6. Bitcoin üretmek için ne kadar elektrik tüketilmektedir?
 7. Cüzdan nasıl oluşturulur?
 8. Bitcoin alt birimleri (1 satoshi) nasıl oluşturulmuştur?
 9. Altcoin nedir? Neden Altcoinler üretilmektedir?
 10. Etrhyum, Litecoin, Ripple ve IOTA nedir
 11. Bitcoin nasıl alınır-satılır ve saklanır?
 12. Yasal Durumu ve Regülasyon Haritası?
 13. Blockchain sistemini kullanmayan Atcoinler nelerdir?
 14. ICO ne demek?
 15. Bitcoin’de enflasyon veya deflasyon olgusundan bahsetmek mümkün müdür?
Kitle Fonlama

Eğitim Süresi : 3 Saat

Kimlere Uygun : Alternatif finanslama yöntemi olarak kitle fonlama, süreci, işlemleri, diğer fonlama yöntemlerinden farklılıkları

Fiyat : 300 TL+KDV

 1. Kitle fonlama(Crowdfunding) eğitiminde, projelerin finanslanma sürecinde alternatif sistem olarak ifade edilen bağış, ödül, yatırım, hisse ve kredi karşılığı gibi işlemlerin neler ifade ettiği ve kitle fonlamanın nasıl yapılması gerektiği anlatılmaktadır.  Yeni bir yatırım yaklaşımı olarak kitle fonlamanın yatırımların teşvik edilmesi, projelerin hayata dönüştürülmesi, alternatif yöntemlerden farklılıkları da bu eğitimde üzerinde durulacak konular arasında yer alacaktır.
Maliyet Muhasebesi Eğitimi

Eğitim Süresi : 8 Saat

Kimlere Uygun :İşletmelerin yönetim kademelerinde çalışan Maliyet muhasebesi ve üretim departmanı çalışanları; serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler ve teknik ve idari personel, kariyer hedefinde ilgili alanda çalışma ve yükselme yer alan tüm yönetici ve yönetici adayları.

Fiyat : 800 TL+KDV

Maliyet muhasebesi eğitimi kapsamında, maliyet muhasebesi, maliyet yönetimi, yönetim muhasebesi ve raporlama sistemleri konularında, temel kavramlar ve yöntemler olmak üzere maliyetlendirme, maliyet hesaplamaları; ve muhasebeleştirme işlmeleri, maliyet kontrolü ve verimlilik analizleri, Tek Düzen Hesap Planı ve Muhasebe Genel Tebliği kapsamında getirilen düzenlemeler, örnek uygulamalarla anlatılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda katılımcıların; maliyet muhasebesi sisteminin kurulması, işletilmesi ve geliştirilmesine yönelik bilgileri kazanarak , karar almada maliyet odaklı olma becerilerinin güçlenmesi ve bu bilgilerle mesleki gelişimlerinin üst seviyelere çıkarılması amaçlanmaktadır.

Eğitim İçeriği: 

 • Temel kavramlar
 • Maliyet muhasebesinin ilkeleri ve amaçları
 • Maliyet ve gider kavramları
 • Maliyetlerin çeşitli açılardan sınıflandırılması
 • Maliyet muhasebesinin finansal tablolar üzerindeki etkileri
 • Üretim süreci, mamul maliyetleri ve unsurları
 • İlk madde ve malzeme maliyetleri
 • Direkt işçilik maliyetleri
 • Genel Üretim Maliyetleri
 • Maliyet faaliyet ilişkileri, faaliyet ölçüleri, dağıtım anahtarları
 • Üretim işletmelerinde maliyet dağıtım sorunları
 • Birim maliyetler, unsurları ve birim maliyetlerin belirlenmesi
 • Sipariş maliyeti sistemi
 • Safha maliyeti sistemi
 • Birleşik imalatta maliyetleme sorunları
 • Birim maliyetlerin hesaplanması ve mamul başına karlılık analizi
 • Maliyet yerleri ve maliyet dağıtımları
 • İşletmelerde etkin maliyet muhasebesi organizasyonu
 • Kar planlaması, geçerli maliyetler ve işletme kararları
 • Tek Düzen maliyet Muhasebesi uygulamaları
 • Maliyetlerin muhasebe sistemi içinde izlenmesi
 • 7A ve 7/B seçenekleri ve uygulama örnekleri
 • Satışların Maliyeti Tablosu

Kayıt Formu