Havacılıkta Siber Güvenlik 101

EĞİTİM İÇERİĞİ

Havacılık teknolojisi, hem kendi içerisinde gelişen hem de diğer teknoloji alanlarındaki gelişmelerle kendisini dönüştüren disiplinlerarası bir alan olarak sınıflandırılabilir.

Özellikle bilişim teknolojilerinin son yıllardaki gelişimi havacılık teknolojilerini de doğrudan etkilemektedir. Özellikle bu ivmelenme; havacılık sektöründeki sorun sahalarının çözüme kavuşturulması sürecinin de hızlanmasına sebep olmaktadır.

Havacılık sektörünü ilgilendiren tüm alanlar siber uzay kolaylıklarından yararlanarak gelişmekte ve siber uzayı etkili olarak kullanmaktadır. Ancak, siber uzayda yapılan paylaşımlar kadar, paylaşılan bu verilerin güvenliği de önemli bir yer tutmaktadır.

Bu kapsamda, havacılık sektörü siber uzay ilişkisi, siber uzay kaynaklı tehditlerin tanımlanarak incelenmesi ve gerekli önlemlerin geliştirilmesi gibi hususlar “Havacılıkta Siber Güvenlik 101” eğitiminin temelini oluşturacaktır.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR?

Havacılık sektörünün her aşamasında görev alan özellikle yönetici personel için bu eğitim düzenlenecektir.

Fiyat : 1.000 TL +KDV

Eğitim Süresi : 12 SAAT

Kontenjanlarımız sınırlıdır.

Eğitimler 15 katılımcı ile başlayacaktır.

EĞİTİM KONULARI

 • Kavramsal olarak havacılık,
 • Teknoloji boyutları içinde havacılığın yeri,
 • Havacılık sektörünü oluşturan katmanlar,
 • Bilişim teknolojilerine ilişkin temel kavramlar (veri, bilgi, verinin dönüşüm süreci, veri bilimi, bilgi teknolojileri, yapay zekâ…)
 • Siber uzay ve siber güvenlik etkileşimi
 • Siber güvenlik bileşenleri
 • Siber tehditler
 • Güncel siber saldırı yöntemleri
 • Risk tanımlaması ve havacılık sektöründe bazı siber güvenlik riskleri
 • Siber tehditlerle mücadele
 • Güncel olay çözümlemeleri
 • Genel değerlendirme