Havacılık Terminolojisi ve Konuşmaları

EĞİTİM İÇERİĞİ

Bu program, sivil havacılık kapsamında kullanılan terminoloji ve konuşma kalıplarının kavranması ve öğrenilmesini amaçlamaktadır. Havacılığın her alanında ortak dilin kullanılması, tüm bileşenlerin birbirini anlayarak ortak bir dil kullanması, uçuş ve yer emniyeti açısından elzemdir.

Bu kapsamda, havacılık terminolojisi gelişmiş ve Dünya’nın yer yerinde aynı dil kullanılması özen gösterilmiştir.

Bu terminoloji kapsamının öğrenilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bu eğitim de güncel örneklemeler ile birlikte havacılık terminoloji ve konuşma kalıp örnekleri grup aktivitesi formatında takım-grup çalışması öğretim yöntem ve tekniğiyle incelenecektir.

Özellikle kabul edilebilir ve kabul edilemez risk ayrımının yapılabilmesi doğrultusunda oluşturulacak aktivite grupları kritik öneme sahip olmaktadır.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR?

Havacılık Terminolojisi ve Konuşmaları Programı ile sivil havacılık sektöründe bir kariyer planlayan; uçucu personel başta olmak üzere sivil havacılıkta faaliyet göstererek emniyet hakkında bilgi edinmek isteyen, sivil havacılık ile ilgili herhangi bir yapılanmada yer alan, öğrenim gören veya bu alanda çalışan ya da çalışmayı düşünen havacılar ve havacılığa ilgi duyanlar için planlanmış bir kurstur.

Sivil havacılık havacılığın herhangi bir kolunda farklı branşlarda çalışan kişiler, karmaşık teknolojilerin kullanılıp çok oyunculu iletişim ortamında operasyonların yürütüldüğü havacılığı emniyet odağın da yakından tanıma imkanı bulabilmektedir.

Havacılık terminolojisi ve konuşmalarının tüm havacılık alanlarında ortak dil olma özelliği özellikle uçuş emniyeti ve anlaşılabilme açısından önemlidir.

Fiyat : 1.000 TL +KDV

Eğitim Süresi : 12 SAAT

Kontenjanlarımız sınırlıdır.

Eğitimler 15 katılımcı ile başlayacaktır.

EĞİTİM KONULARI

 • Havacılık emniyetine ilişkin temel kavramları
 • İnsan performansını etkileyen faktörler
 • Temel havacılık terminolojisi kavramları
 • Uçuş Emniyeti açısından havacılık terminolojisinin kullanımı
 • Risk ve emniyet kavramlarını tamamlayarak bu kavramlar ile ortak dil kullanımı arasında ilişki kurma
 • Havacılık emniyetinin sağlanmasına ilişkin gerekliliği
 • Emniyeti düzenleyen kuruluşlar ile ortak dil kullanımı
 • Emniyet kavramının kalbinde yer alan insan faktörünün rolünü açıklayan modeller
 • İnsan performansı ve limitleri
 • İnsan performansını emniyet bağlamında etkileyen fizyolojik, psikolojik ve çevresel faktörler
 • Havacılık faaliyetlerine ilişkin hata model ve teorilerini açıklayabilecek ve bunların ortak dil kullanımı ile bağlantısı
 • Uçak kazalarında, farklı terminoloji kullanımının etkisi
 • Yönetimi süreçler açısından açıklayabilecek, emniyetin etkin yönetimi için gerekli terminoloji özellikleri
 • Sivil, asker hava sahası yönetim unsurları ile ortak terminoloji kullanım temelleri
 • IFR/VFR şartlarda kullanılan terminoloji ve dil kuralları
 • Acil Durum Planlamasını ve uygulamaları
 • Açil durumlarda kullanılan, terminoloji ve konuşmaların içeriği ve kuralları
 • Havacılık emniyeti ve kültür kavramını ilişkilendirerek açıklayabilecek, kültürün emniyeti nasıl etkileyebileceğini tartışabilecek, kullanılan dil ve terminoloji üzerine etkisini açıklayabilecektir.
 • Üst yönetim desteği ve pozitif emniyet kültürünün Emniyet Yönetim Sisteminin başarısındaki önem ve etkisi
 • Telsiz konuşmalarında dikkate alınması gereken hususlar
 • Havacılık terminolojisi ve konuşmaları kapsamında hangi tür verilerin toplanacağını analiz etmek
 • Risk yönetimi süreçlerini tasarlamak ve uygulamak
 • Risk yönetimi süreçlerine bağlı olarak düzeltici işlemler
 • Kriz yönetim süreçleri