İstanbul Rumeli Üniversitesi | Sürekli Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi


Misyonumuz :

Üniversitemizde ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimlerimiz ve diğer tüm eğitim alanlarında ; kişisel ve mesleki eğitimler üreterek evrensel bilgi gelişimine katkı sağlamak; kamu ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği içerisinde eğitime destek vermek, her yaş ve meslek grubuna ulaşarak hayat boyu eğitim bilincini oluşturarak; teorik ve uygulamalı eğitimlerimizle ihtiyaç duyulan işgücüne fayda sağlamak ve sosyal sorumluluk projeleri üreterek toplumun duyarlılık, bilinç ve bilgi birikimini yaşam boyu desteklemek.


Vizyonumuz :

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı mevzuat ve yönetmeliklerine ve eğitim öğretimde etik değerlerini de esas alan üniversitemizin temel prensipleri paralelinde;

  • Eğitim bilincini artırmak eğitimi sevdirmek ve eğitime teşvik vermek,
  • Alanlarında öne çıkan akademik kadromuz ve uzman eğitimlerimizle kişilerin sahip oldukları diplomalar yanında kişisel ve mesleki gelişmelerini sağlamak,
  • ‘Öğrenmenin yaşı yoktur’ bilincini oluşturarak; zaman yönetimi kavramın içine eğitime ve gelişime harcanan sürelerin yerleşmesini sağlamak,
  • Genç kuşağın kariyer planlarına ulaşmalarına katkı sağlamak,
  • Kamu ve özel sektör kuruluşlarının; kurum içi eğitimlerini Üniversite olarak destekleyerek üretime, topluma hizmete ve ekonomiye katkı sağlamak,
  • Yaşam boyu gelişmeyi ve hep ilerlemeyi desteklemek.
Serap Daş
Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü

Öğr. Gör. Şükran üneş
Yönetim Kurulu Üyesi
Öğr. Gör. Fatih Arıkan
Sürekli Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. ELİF TÜREL
Yönetim Kurulu Üyesi