PPL + ATPL Teori Eğitimi


Kursa Başlama Gereklilikleri :

RumeliSEM bünyesinde faaliyet gösteren Onaylı Eğitim Organizasyonumuzda, teorik bilgi eğitimi alan bütün öğrenciler, “Pilot Lisans Yönetmeliği (SHY-1)" Uçuş Ekibi Lisanslandırma Talimatı (SHT-FCL) ve “İstanbul Rumeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği" esaslarına tabidirler.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 • PPL (A) Lisansı
 • Aday Bilgi Formu
 • Nüfus Cüzdanı Sureti
 • İkametgah Belgesi
 • Arşiv Kayıtlı Adli Sicil Kaydı
 • Öğrenim Belgesi
 • Kurs Sözleşmesi

Yabancı Dil Yeterlilik Kriterleri :

Kursa başvuru yapan adayların, İngilizce dil yeterliliğine sahip olmak için aşağıda yer alan maddelerden en az birini yerine getirme şartı aranır :

 • Öğrencinin RumeliSEM veya yetkilendireceği kuruluşlar tarafından düzenlenen asgari üç ay süreli ingilizce yabancı dil kursunu başarı ile tamamlamış olmak.
 • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan asgari 60 puan alması.
 • ÖSYM tarafından belirlenen Yabancı Dil Sınavları eşdeğerlikleri tablosu uyarınca buna denk bir not alınması.
 • SHGM veya EASA çerçevesinde yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen ICAO Level Test’lerden asgari Level 4 seviyesinde puan almak.
 • SHGM tarafından SHT-66L-HS çerçevesinde yetkilendirilmiş olan kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen sınavlardan asgari 60 puan almış olmak.

Yaş Kriteri:

 • Asgari 18 yaşını doldurmuş olmak.

Eğitim Seviyesi Kriteri :

 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

Sağlık Kriterleri : 

 • SHGM tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşlarından son üç ay içerisinde alınmış, birinci sınıf sağlık şartlarına sahip olduğunu gösterir geçerli sağlık raporu almak.

*SHGM’nin koyduğu ilave şartların tamamına uyan adaylar başvuru yapabilir. 

Başvuru Merkezi / Haliç Yerleşkesi

Piri Paşa, Boduroğlu Sk. No:22, 34445 Beyoğlu/İstanbul

 • Telefon
  0212 866 01 01 / 444 29 17
  0533 158 88 70
  0533 158 55 80
 • E-posta
  ucusokulu@rumeli.edu.tr

Ana Yerleşke – Silivri Mehmet Balcı Kampüsü

Mehmet Balcı Yerleşkesi: Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 İstanbul / TÜRKİYE
 • Telefon
  0212 866 01 01 / 444 29 17
 • Faks
  0212 866 01 25
 • E-posta
  ucusokulu@rumeli.edu.tr